دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

استناد به پيمان اروپايي حقوق بشر درمقابل ديگر ارگانها و نهادهاي قضايي

پيمان اروپايي حقوق بشر با لازم الاجرا شدن پروتكل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جديدي از حيات حقوقی خود شد. با لازم الاجرا شدن اين پروتكل سيستم دو مرحله اي نظارت بر حسن اجراي اين پيمان كه رسیدگی به شکایات را توسط یک کمیسیون پیش بینی می کرد به شکل یک مرحله ای درآمد. دادگاه جديد اروپايي حقوق بشر، راسا به شكايات وارده عليه نقض حقوق و آزادي هاي مصرح در پيمان اروپايي رسیدگی خواهد کرد. افزون بر رسيدگي بر شكايات مرتبط با نقض حقوق بشر، دادگاه مزبور از این صلاحیت برخوردار بود که نظريات مشورتي در زمينه مسائل حقوقي مرتبط با تفسير  پيمان اروپايي حقوق بشر صادر کند. اين دادگاه جانشين دادگاهي شد كه در سال 1959 تاسيس شده بود و همراه با كميسيون اروپايي حقوق بشر به رسيدگي شكايات مي پرداختند.

مراد از پيمان اروپايي حقوق بشر كه گاهي از آن به اختصار با نام پيمان اروپايي نيز ياد مي‌شود، در حقيقت «پيمان اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي»[1] است كه از آن با علايم اختصاري [2] در برخي متون ياد مي‌شود.

پيمان مذكور از جمله اسناد تدوين شده توسط شوراي اروپا است. اين سند بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم به وسيله دولتهاي عضو شوراي اروپا در سال 1949 با هدف ارتقاي فرهنگ، بقای حيات سياسي و اجتماعي اروپا و ترويج و توسعه حقوق بشر، دمكراسي و حاكميت  قانون در اروپا تدوين شد.

تدوين اين سند و آغاز به كار زود هنگام و ايجاد شوراي اروپا تا حدودي بيشتر در جهت نشان دادن واكنش در قبال نقضهاي خطرناك، جدي و فاحش به وقوع پیوسته در زمینه حقوق بشر در اروپا در طول جنگ جهاني دوم بود. سرانجام پس از تلاشهاي بسياري كه در راستاي تدوين اين سند صورت گرفت، پيمان مذكور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصويب قرار گرفت و در سوم سپتامبر  1953 ميلادي لازم الإجرا شد. سند مذكور از حيث معاهده‌اي در زمره معاهدات عام و الزام آور در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه حقوق و آزاديهاي متعددي را پوشش داده که اعضای آن ملزم به رعایت آن می باشند. با توجه  به گسترۀ اجرايي محدود و معین مصوبه مذکور می توان را آن در زمره اسنادی به شمار آورد که به صورت منطقه ای حمایت از حقوق بشر را به عهده دارند. اولين هدف از اهداف پنج گانه شورا، “حمايت از حقوق بشر و دموکراسي پلوراليستي”است. به هر حال اهداف ديگري نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم به حمايت از حقوق مردم مرتبط اند. سياست حمايت از حقوق بشر، در مقدمه خود پيمان  بدین شرح مورد تأ کيد قرار گرفته است:

هدف شوراي اروپا حصول اتحاد بيشتر بين کشورهاي عضو مي‌باشد و يکي از راههايي که‌ اين هدف را تقويت مي‌کند حفظ و عينيت بيشتر بخشيدن به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي         می­باشد…

[1] . ECHR

[2] . ECHR

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق