ارائه دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • صلاحیت موضوعی[1]

تعیین محدوده صلاحیت موضوعی یک دادگاه بین المللی بسیار اهمیت دارد زیرا در تعیین آن باید دو موضوع مهم را در نظر گرفت:

 1. نخست اینکه باید دادگاه بین المللی به مسائلی رسیدگی کند که در حقوق داخلی کشوری که نقض حقوق انسانی، یا جنگی، در قلمرو آن دولت صورت گرفته، قواعدی در این مورد وجود دارد یا نه؟
 2. سپس باید مراقبت کرد که صلاحیت دادگاه بین المللی بر حاکمیت ملی و قضایی دولت مورد نظر، لطمه زیادی وارد نکند، زیرا چه فایده دارد برای رسیدگی به جرایمی مبادرت به تشکیل یک دادگاه بین المللی (با تمام مشکلاتی که در این راه وجود دارد) کرد، در حالی که برای کیفر این جرایم، در حقوق داخلی کشور مربوط قواعد، و قانون های روشنی وجود دارد، و می توان عاملان ارتکاب آن ها را از راه استرداد یا تعاون قضایی به کیفر رسانید.

به هر حال، دادگاه بین المللی کیفری در زمینه صلاحیت موضوعی، به طور منطقی باید به سه نوع جرم به شرح زیر رسیدگی کند:

2-4-3-1- جنایت های جنگی

جنگ های داخلی و حقوق بین المللی کیفری[2]: در طول جنگ های داخلی یوگسلاوی جنایت های جنگی زیادی صورت گرفته، که دادگاه باید به آن ها رسیدگی کند، در این زمینه باید به مسائل زیر توجه داشت.

اصولا در جنگ های داخلی و چگونگی آغاز، ادامه و شرایط آن ها و همچنین جنگ افزارهایی را که می توان در آن ها به کار برد، هیچ قاعده و مقررات بین المللی عرفی و قراردادی وجود ندارد.

در سال 1949 هنگامی که در جریان فعالیت های صلیب سرخ جهانی، تدوین قراردادهای چهارگانه مربوط به قواعد جنگ و حقوق انسانی در ژنو انجام می شد، در اثر حوادث ناگوار ناشی از جنگ های داخلی اسپانیا 1939- 1936 کمیته بین المللی صلیب سرخ، طرح یک قرارداد بین المللی به نسبت کامل را برای حفظ حقوق انسانی در جنگ های داخلی به کنفرانس تسلیم کرد.[3] ولی با توجه به مشکلات گوناگون و پیچیده حقوقی مسائل اینگونه جنگ ها، کنفرانس در این مورد توفیقی نداشت، و تنها در ماده 3 مشترک در هر چهار قرار داد صلیب سرخ 1949 در مورد جنگ های «غیر بین المللی»، قواعدی به شرح زیر پیش بینی شد:

 • با اشخاصی که در جنگ شرکت ندارند، مانند زنان، کودکان و افراد غیر نظامی و همچنین افراد زخمی یا اسیرانی که در جنگ شرکت نمی کنند و یا از طرف دشمن اسیر شده اند، باید با انسانیت رفتار شود.
 • سازمان های بین المللی غیردولتی مانند صلیب سرخ می توانند خدمات و سرویس های خود را به طرف های درگیر در جنگ غیر بین المللی ارائه کنند. در ماده 3 ضمن اینکه کوشش شده است که هیچ نوع تعریف و وصف حقوقی به طرف های درگیر در یک جنگ داخلی داده نشود، یک رشته تعهدات بین المللی، به منظور رعایت حقوق انسانی به آنها تحمیل شده است، مانند آنکه با اشخاصی که مستقیم در جنگ و زد و خورد ها شرکت ندارند، باید با انسانیت رفتار شود، اعدام های فوری ممنوع است، و در انجام دادرسی ها باید تضمین های قانونی رعایت شوند.
 • Subjective competence
 • فیوضی ر، 1379، حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 166-175.
 • Cassese A. 1975, the Spanish, Civil War and Customary Law, Milan.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

 1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
 2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
 3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

Author: 92