ارائه حدود اختیارات ضابطین عام قضایی-دانلود پايان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

: تعاریف و تاریخچه ضابطین عام قضایی

 

ضابطین قضایی بازوی اجرای دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکالیف زیادی بر عهده آنها قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا  واپسین دقایق اجرای مجازات را دربرمی‌گیرد و شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن به دادسرا، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم، ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجوئی و ابلاغ اوراق قضائی می‌شود. ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.[1]

لذا در این مبحث ابتدا مقدمه ای در خصوص ریشه کلمه ضابط و تاریخچه و تقسیمات ضابطین مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول: تعریف ضابط عام قضایی

 

صاحب ترمينولوژي حقوق پيرامون اصطلاح ضابط چنين آورده است:

ضابط در فرهنگ فارسي معاني مختلفي دارد. از جمله به معناي «فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگهدارنده چيزي، آنكه ضبط مدينه و سياست آن را از طرف سلطان باشد، شحنه، يكي از صفات حق تعالی[2]، حفظ كننده، حاكم، قائد، مرد باهوش[3]، پليس، پاسبان اداره شهرباني[4]، محفوظ دارنده، كارگزار، رئيس انتظامات شهر، حاكم و محصل ماليات، مميز ماليات و مباشر[5] آمده است. به معني مأمور اجراي امين صلح يا قاضي، ناظر و نگهبان دژهاي سلطنتي، مأمور اجراي دادگاه بخش، معاون كلانتر (به معنايي كه در كشورهاي غربي از آن استفاده مي شود) مي باشد[6].

همچنین بلوک را به چند ناحيه تقسيم كرده و براي هر ناحيه اداره اي به عنوان ناحيتي تأسيس و رئيس آن اداره (كه نماينده وزارت كشور در آن ناحيه بود) را ضابط يا مباشر مي گفتند كه به تصويب نايب الحكومه و امضاء حاكم ولايت به سمت خود منصوب مي شد و كدخدايان دهات تابع او بودند و حفظ امنيت و رفاه و نظم ناحيه ها به عهده ضابطان بود.»[7]

[1]. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم ، انتشارات شهر دانش، سال   1388، ص50.

.[2] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد3، تهران: چاپ دانشگاه تهران،شرکت چاپ افست گلشن،(1258- 1334 ه.ش) ، ص 1230.

[3]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپخانه سپهر، 1379، ص833.

.[4] سیاح، علی، فرهنگ جامع، تهران: انتشارات اسلام، چاپ اسلام، پاییز 1373، ص545.

.[5] انصاف پور، غلامرضا، فرهنگ لغت فارسی یک جلدی، چاپ اول، تهران: انتشارات زوار، 1365، ص675.

[6]. حییم، سلطان، فرهنگ بزرگ فارسی- انگلیسی حییم، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ یازدهم، تابستان 1368، ص58 .

[7]. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ پنجم، زمستان 1370، شماره 1042 و 3302، ص570.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92