ارائه جايگاه حقوقي تلويزيون در ايران-پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون خط مشی کلی و اصول برنامه در صدا و سیما

 

این قانون در تاریخ17/4/61 به تصویب رسید که در برخی از مواد اصولی را منعکس کرده است . ماده 1 این قانون بر حاکمیت اسلام بر کلیه برنامه ها و پرهیز از پخش برنامه‏های مخالف معیارهای اسلامی تاکید می‏کند.ماده6 از وظایف صدا و سیما ، ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی صحبت می‏کند.ماده 16 بیان می دارد که : «صـدا و سیمـا با حضـور دائمی خـود ، در جامعه باید همــواره کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیتها را به اطلاع مردم برساند ». در مواد دیگر نیز ، انعکاس رویدادها و اخبار درست داخلی و خارجی به شرط حفظ اسرار نظامی، تحقق رسالت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، ایجاد روحیه‏ی انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه در مردم و مسؤولین و … توسط رسانه را بیان نموده است.

 

بند2: قوانین مرتبط به ماهواره و اینترنت

ماهواره و اینترنت در سالهای اخیر مخاطبین بسیاری داشته و بدلیل کارکردها و مسؤولیتهای ناشی از آن باعث ایجاد قوانینی در این زمینه شده است: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/73 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 9/1/74 مقررات مربوط به ماهواره را بیان نموده‏اند .  تبصره ماده 10، مقرر داشته که نشر آگهی‏های تبلیغاتی از طرق مختلف در مطبوعات , صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره می‏باشد ممنوع است و در مواد 5 یا 10 و یا 14 نیز در زمینه مسؤولیت مدنی صحبت شده است .در زمینه رایانه دو نوع مقررات وجود دارد برخی مانند قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره‏های تخصصی مصوب سال 65 و
آئین نامه اجرایی آن که به امور شکلی استفاده از رایانه پرداخته و برخی که تنها شامل یک آئین نامه
می گردد، به استفاده و بهره گیری از رایانه پرداخته اند. آئین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه و استفاده از بازیهای تصویری و رایانه ای مصوب 13/9/73 مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد که در مواد خود به تاسیس و مدارک و شرایط این مراکز اشاره کرده است. در مواد دیگر آئین‏نامه به نحوه رسیدگی به تخلفات اختصاص داده شده است.  قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز دارند مصوب 24/7/72 نیز از مقررات عام در این زمینه است . یکی دیگر از قوانین موجود، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد که در سال1379 به تصویب رسید.[1]

در قانون مزبور، حمایت از پدیدآورنده و قرارگرفتن اثر در شمول مقررات حمایتی قانون منوط به ثبت اثر نگردیده است. لیکن در ماده9 پیش بینی شده که رسیدگی به دعوای نقض حقوق مورد حمایت قانون منوط به ارائه تأییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک قبل از اقامه دعوی است. از سیاق ماده مزبور چنین استنباط می‏شود که ایجاد حق مطالبه خسارت ناشی از نقض برای دارنده حق منوط به ثبت اثر یا صدور تأدییدیه فنی مزبور نمی‏باشد اما در مرحله اثبات یعنی به عنوان پیش شرط اقامه دعوی بایستی تأییدیه فنی صادر گردد. همچنین در ماده13 پیش بینی شده که «هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس…..محکوم می‏گردد»[2].

یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 می‏باشد که این قانون اولین و مهمترین قانونی است که فصل مستقلی را به بحث حقوق مالکیت معنوی از جمله حق مؤلف در
محیط‏های الکترونیکی اختصاص داده است.

 

[1]-جهت آشنایی با مبانی کلی و مقررات بین المللی و کشورهای خارجی درمورد حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای رجوع کنید به:دکتر صادقی نشاط،امیر،حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهایکامپیوتری،( چاپ اول،1376،انتشارات سازمان برنامه و بودجه).

[2]-صادقی ، حسین ،مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک ،(نشر میزان،چاپ اول ، زمستان 88)،ص43.

Author: 92