دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعيين مهلت قانوني بر اساس مراحل دادرسي

در قانون آيين دادرسي مدني جهت تعيين مهلت بر اساس مراحل دادرسي, هشت مرحله پيش­بيني شده است که عبارتند از: 1- اولين جلسه رسيدگي 2- تا اولين جلسه رسيدگي 3- تا پايان اولين جلسه رسيدگي 4- مادام که دادرسي تمام نشده است. 5- پس ازختم مذاکرات اصحاب دعوا 6­­- مادام که ختم دادرسي اعلام نشده است. 7- هر مرحله از مراحل دادرسي 8- مادام که حکم قطعي صادر نشده است. و از آنجايي که در اين نوع از مهلت ­ها بحث تمديد مهلت­ مطرح نمي­باشد لذا صرفا به بيان موارد بسنده مي­گردد.[1]

          1-2-1-2-1. در اولين جلسه دادرسي

به­موجب ماده 116 ق.آ.د.م رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارتأمين خواسته و به استناد ماده136ق.آ.د.م اظهار دلايل و جهات جلب ثالث بايد در اولين جلسه رسيدگي بايد انجام گيرند.

         1-2-1-2-2.تا اولين جلسه دادرسي

استرداد دادخواست (ماده107ق.آ.د.م)، اظهار ترديد يا انکار نسبت­ به­ دلايل و اسناد(ماده217ق.آ.د.م), ادعاي جعل نسبت به اسناد و مدارک(ماده 219ق.آ.د.م)تا اولين جلسه دادرسي صورت مي­پذيرد.

           1-2-1-2-3. تا پايان اولين جلسه دادرسي

طرح ايرادات از سوي خوانده (ماده87ق.آ.د.م), اقامه دلايل جديد از سوي خوانده (ماده97ق.آ.د.م), افزايش­ يا­ تغيير­خواسته توسط خواهان (ماده98ق.آ.د.م), جلب­ شخص­ ثالث توسط هر يک از اصحاب دعوا (ماده135ق.آ.د.م), دادخواست متقابل توسط خوانده (ماده143ق.آ.د.م) و تقاضاي اخذ تأمين از اتباع دولت­هاي خارجي(ماده144ق.آ.د.م) در صورت طرح تا پايان اولين جلسه دادرسي داراي اثر خواهد بود.

           1-2-1-2-4. مادام که دادرسي تمام نشده است

استرداد دعوي از سوي خواهان حسب بند ب ماده107 ق.آ.د.م تا زماني که دادرسي تمام نشده است ممکن است, که در اين صورت دادگاه قرار رد دعوي صادر مي­نمايد.

           1-2-1-2-5.پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

به­موجب صدر بند ج ماده 107 ق.آ.د.م استرداد دعوا از سوي خواهان پس از ختم مذاکرات، چنانچه خوانده راضي باشد موجب صدور قرار رد دعوا و در صورت عدم رضايت وي باعث صدور قرار سقوط دعوا مي­گردد.

         1-2-1-2-6. تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است

به­موجب ماده130 ق.آ.د.م ورود شخص ثالث به دعوي خواه دعوي در مرحله بدوي باشد و خواه تجديدنظر, تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است ممکن است.

            1-2-1-2-7. در هر مرحله­اي از مراحل دادرسي

تقليل خواسته(ماده98ق.آ.د.م), خاتمه دادن دعوي به طريق سازش (ماده178ق.آ.د.م), ارجاع منازعه و اختلاف به داوري (ماده454ق.آ.د.م) در هر مرحله­اي از مراحل دادرسي ممکن است.

           1.جهت ملاحظه بحث تفصيلي در خصوص موضوع مراجعه شود به: عبدالله شمس, آيين دادرسي مدني، چاپ اول, نشر ميزان, جلد دوم،               ص144 به بعد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: سوال­ها و فرضيه­ها

پيرامون موضوع تمديد مواعد و مهلت­ها سؤالاتي مطرح مي­گردد که يافتن پاسخ مناسب براي آن ضرورت دارد. سؤالاتي که در اين خصوص مطرح مي­شود عبارتند از:

1_  اصل بر تمديد مواعد و مهلت­ها مي­باشد يا خير؟

2- قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قانوني با قواعد حاکم بر تمديد مواعد و مهلت­هاي قضايي يکسانند يا متفاوت ؟

3- در تمديد مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه ميزان مؤثر است ؟

4- ضمانت اجراي رعايت مواعد و مهلت­هاي اوليه با ضمانت اجراي مواعد و مهلت هاي تمديد شده يکسان است يا متفاوت ؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق