دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت تحقیق

امروزه مسئله تغییر جنسیت نه تنها از منظر پزشکی اهمیت دارد، بلکه از لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است. البته مباحث مربوط به افراد خنثی یا دو جنسی یک پدیده نو و امری نوظهور محسوب نمی شود؛ زیرا از گذشته تاکنون همواره افرادی به عنوان خنثی یا بیمار جنسی در جوامع بشری زندگی کرده اند. بر این اساس در روایت های دینی و فقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افراد سخن زیاد گفته شده است.

آنچه موضوع بحث تغییر جنسیت را از اهمیت ویژه برخوردار ساخته است پیشرفت تکنولوژی و توسعه دانش جراحی و امکان تغییر جنسیت است. همواره اخباری مبنی بر تغییر جنسیت افراد به گوش می رسد و این امر نه تنها در مورد افراد بیمار جنسی مانند دوجنسی ها صورت می گیرد بلکه تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز قابل تحقق است. یکی از علل اهمیت بحث فوق، پرسشهای فراوانی است که همواره درباره تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریبا تمام مراجع معاصر در رساله های خویش در این مورد اظهار نظر کرده اند.

اهمیت دیگر این بحث آن است که تغییر جنسیت تقریباً در تمام کشورها مورد بحث و گفتگو است؛ به گونه ای که فقیهان و حقوقدانان اهل سنت نیز در این باره اظهار نظر کرده اند و در حقوق کلیسا نیز این موضوع مطرح شده است.  همواره اخباری به گوش می رسد که در کشورهای مختلف، عمل تغییر جنسیت صورت می پذیرد و بر این اساس پرسشهای حقوقی، فقهی و اخلاقی فراوانی در این باره در جامعه بین الملل نیز مطرح شده است.[1]

در دنیا تهران به عنوان پایتخت تغییر جنسیت شناخته شده است.[2] زیرا ایران پس از تایلند بالاترین آمار تغییر جنسیت را در جهان را به خود اختصاص داده است. حتی گفته شده که ایران در میان کشورهای منطقه به عنوان قطب مغناطیسی برای انجام عملهای تغییر جنسیت درآمده است. طبق گزارش معاون پزشکی بالینی سازمان پزشکی قانونی، سالانه حدود هشتاد نفر در ایران با مجوز سازمان پزشکی قانونی با انجام عمل جراحی تغییر جنسیت می دهند که حدود نود درصد آنها تغییر جنسیت از مرد به زن است.

آمار بالای تغییر جنسیت در ایران نشان می دهد که درصد قابل توجهی از افراد جامعه تغییر جنسیت داده یا در آینده ممکن است در جریان این فرآیند قرار گیرند. با توجه به نقش مهم جنسیت در زندگی فردی و اجتماعی و احکام حقوقی متفاوت که بر هریک از دو جنس مونث و مذکر بار می شود لازم است که از بعد حقوقی نیز به این موضوع پرداخته شود.

اهمیت دیگر مسئله نیز این است که این عمل نه تنها در مورد بیماران جنسی، مانند افراد خنثی انجام می‌شود، بلکه در مورد افرادی که از نظر ظاهری سالم اند نیز صورت می پذیرد و امروزه افرادی به عنوان خنثای روانی یا تراجنسیتی شناخته می شوند که از نظر ظاهر مرد یا زن هستند ولی از نظر روح و روان به جنس مخالف تعلق دارند. این عده دچار اختلال هویت جنسی اند.

اما متاسفانه در ایران با یک خلاء قانونی در این رابطه مواجه هستیم. سکوت قانونگذار باعث شده که زندگی خصوصی این افراد پس از انجام عمل تغییر جنسیت، دچار مشکل شده و با سیل عظیمی از مشکلات مواجه شوند. لذا با عطف به آمار به افزایش تغییر جنسیت در ایران و خلاء قانونی مذکور، بررسی وضعیت حقوقی این افراد ضروری می نماید.

[1] حمزه ای، ثمانه، عارضه تغییر جنسیت، نشر منصور، چاپ اول، 1384، ص34

[2] کریمی نیا، محمد مهدی، تغییر جنسیت از از منظر فقهی و حقوقی، نشریه حمایت، شماره شانزدهم، 1385، ص1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق