دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده

طبق قسمت «د» بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي چنانچه «درخواست كننده ابطال (رأي) به دليلي كه خارج از اختيارات بوده موفق به ارائه دلايل و مدارك خود نشده باشد» مي‌تواند درخواست نمايد رأي داوري ابطال شود. اين قسمت، از عبارت آخر قسمت الف (II) بند دو ماده 34 قانون نمونه داوري آنسيترال اخذ شده است.

متقاضي ابطال رأي صرفاً در صورتي مي‌تواند به علت عدم ارائه دلايل و مدارك خود تقاضاي ابطال رأي را بكند كه به دلیل خارج از اختيار بودن، وي موفق به ارائه مدارك خود و دلايل مزبور نشده باشد ليكن اگر امكان ارائه مدارك براي وي ميسور بوده اما خود از ارائه آنها غفلت ورزيده باشد ديگر حق درخواست ابطال رأي را نخواهد داشت به بيان ديگر متضرر از صدور رأي داوري با عدم اقدام به موقع حق خود را تضييع كرده و از اين رو اعتراض وي مسموع نخواهد بود حكم اين مورد مشابه حكم قاعده اقدام در فقه است.[1]

بنابراين اگر در اثر عوامل خارجي يكي از طرفين دعوي داوري نتوانسته باشد جهت احقاق يا دفاع، مدارك يا دلايل ارائه نمايد و داور نيز رأي صادر كرده باشد ذي نفع مي‌تواند درخواست ابطال رأي را از دادگاه صالحه تقاضا نمايد و در صورت احراز صحت ادعاي ذينفع رأي صادره داور باطل خواهد شد.

 

  1. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار

قسمت «هـ» از بند يك ماده 33 قانون داوري تجاري بين‌المللي مقرر مي‌دارد اگر: «داور خارج از حدود اختيار خود رأي داده باشد» مي‌توان رأي داوري را ابطال كرد، و ادامه مي‌دهد: چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور بوده است قابل ابطال است. اين بند نيز مقتبس از قست الف (III) ماده 34 قانون نمونه آنسيترال است و چنانچه داور به هر طريقي خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد رأي قابل ابطال محسوب مي‌شود.

اگر داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر كرده باشد چنانچه موضوعات ارجاع شده به داوري قابل تفكيك باشد فقط آن قسمت از رأي كه خارج از حدود اختيارات داور بوده قابل ابطال است و هيات داوري كه در اختلافات تجاري بين‏المللي قضاوت مي‏كنند صلاحيت خود را از قرارداد داوري مي‏گيرد و قرارداد داوري تنها منبع ايجاد صلاحيت براي هيأت داوري است و اگر هيات داوري بدون هيچ صلاحيتي رأي صادر كرده باشد يا اگر ضمن رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت او مي‏باشد به اختلافاتي بپردازد و در مورد آن تصميم بگيرد كه خارج از حدود صلاحيت اوست در اين حالت هيات داوري از حدود صلاحيت خود خارج شده و لذا نبود صلاحيت يا خروج از حدود صلاحيت در سيستم قوانين ملي سبب بطلان رأي يا بخشي از آن مي‏گردد. در صورت خروج از حدود صلاحيت فقط آن قسمت كه خارج از صلاحيت بوده ابطلال مي‏‏گردد مشروط بر اينكه موضوعات رسيدگي شده قابل تجزيه باشد و باقي مانده رأي كه در چارچوب صلاحيت هيات داوي صادر گرديده معتبر و قابل اجرا خواهد بود.[2]

به عنوان مثال در خصوص اصل 139 قانون اساسي چنانچه بدون رعايت شرايط مندرج در آن داور مبادرت به صدور رأي نماید از حدود اختيارات خارج شده و جزء موارد ابطال خواهد بود.

همچنين در بند سوم ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني قيد گرديده است كه تجاوز داور از حدود اختيارات خود از موارد ابطال رأي خواهد بود.

 

[1]– جعفريان، منصور، تأملاتي بر لايحه داوري تجاري بين‏المللي 4 تصحيح و اعتراض به رأي داوري، مجله مجلس و پژوهش، 1374، شماره پانزدهم ص 192.

[2]– امير معزي، احمد، داوري بين‏المللي در دعوي بازرگاني، ص 509

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال اصلی تحقیق

مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟

  1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
  • آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته‌ها: پایان نامه حقوق