آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوماسناد منطقه ای

منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمانهای بین المللی منطقه ای جدید و توسعه و تکامل سازمانهای منطقه ای قبلی امروزه جلوه ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است.منطقه گرایی با رعایت ارزشهای جهانی شکل می گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزشهای عام حقوقی ندارد بلکه موئد و مقوم آنها نیز خواهد بود.در میان اسناد سازمانها منطقه ای نیز ارزشهای مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته اند.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و… به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

قسمت اولاعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.اعلامیه مشتمل بر 25 ماده و یک مقدمه است که در بند ه ماده 19 به اصل برائت نیز پرداخته است.[2]

در بند ه ماده 19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است:

«متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد.»

 

 

 

قسمت دومکنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد و با توجه به بند 2 ماده 66 که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجراء می شود،در تاریخ 3 سپتامبر 1953 به مرحله اجراء درآمد.[3]

كنوانسيون اروپائي حقوق بشر كه كنوانسيون صيانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نيز خوانده مي شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بيگناه فرض مي شود مگر اينكه مجرميت او به طريق قانوني ثابت گردد)توجه كشورهاي اروپائي عضو شوراي اروپا وتصويب كننده كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه اي ، به خود معطوف داشته است

[1] Organization of the Islamic conference

این سازمان در 22 سپتامبر 1969 در رباط پایتخت مراکش به تدوین منشور آن تشکیل گردد.( ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم،ص269)

[2] مهرپور،حسین،نظام بین المللی حقوق بشر،نشر اطلاعات،چاپ اول،1377،ص344

[3] همان منبع،ص 182 و major international instruments ,ststus as at may 1995.p25

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیقی که پیش رو دارید در پی پاسخ به یک پرسش اساسی است و آن اینکه آیا اصل برائت با منافع عمومی در تعارض می باشد یا خیر؟در صورتی که به این پرسش پاسخ مثبت داده شود در صدد بررسی و مطالعه این مسئله خواهیم بود که اصل برائت در چه مواردی با منافع عمومی در تعارض می باشد.

اهداف تحقیق

امروزه اصل برائت به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی در تمام نظامهای  حقوقی مدرن پذیرفته شده است.اما این اصل در همان نظامهای حقوقی دارای استثنائاتی است که ریشه در تعارض با منافع عموم دارد.آنجایی که صحبت از منافع عمومی افراد یک جامعه می شود، اصل مذکور نیز دارای استثنائاتی می باشد.بدین منظور پس از توضیح در باب کلیات و مفاهیم اصل برائت در پی آنیم که موارد استثناء را به طور مفصل شرح دهیم.

Author: 92